Hiç Bir Senaryo Artık Yorumsuz Kalmayacak

Mckee Notları - 1

Hikaye yapısı, karakterlerin yaşam öykülerinden çeşitli olayların seçilerek bunların, belirli duyguları
uyandırmak ve belirli bir yaşam görüşünü ifade etmek amacıyla stratejik bir biçimde sıralanmasıdır. 
Bir hikaye olayı ("story event") bir karakterin yaşam durumunda anlamlı bir değişikli yaratır ve bu 
değişim bir DEĞER şeklinde ifade edilir ve yaşanılır. 
Hikaye Değerleri insan yaşamının (deneyiminin), olumludan olumsuza ya da olumsuzdan olumluya 
doğru kayabilen evrensel nitelikleridir. 
Örneğin: 
• canlı - ölü
• sevgi - nefret
• özgürlük - kölelik
• gerçek - yalan
• cesaret - korkaklık
• sadakat - ihanet
• bilgelik - aptallık
• güç - zayıflık
• heyecan - sıkıntı
vb. 
Bunlar aynı zamanda moral (iyilik - kötülük), etik (doğru - yanlış) ... da olabilirler. 
Bir hikaye olayı ("story event") bir karakterin yaşam durumunda anlamlı bir değişiklik yaratır ve bu 
değişim bir DEĞER şeklinde ifade edilir ve yaşanılır ve bir ÇATIŞMA vasıtasıyla gerçekleştirilir. 
Ortalama bir film için yazar yaklaşık olarak kırk ila altmış hikaye olayı yaratır. Bu hikaye olaylarının bir 
diğer (yaygın) adı da SAHNE'dir. 
Her sahne, karakterlerin yaşamının "değer yüklü" (yani iyi, özgür, cesur, güçlü vb.) durumunda bir 
değişiklik yapar. 
Yazdığınız her sahneye bakın ve kendinize şunu sorun: 
Şu anda karakterimin hayatında hangi "değer" tehlikede bulunuyor? Sevgi? Gerçek? Ne?
Bu değer, sahnenin başında ne tür bir "yük"e sahip (bu "yük"ü, hammalların taşıdığı yük gibi değil de, elektrikteki pozitif ve negatif yükler gibi düşünün - gg)? Pozitif mi? Negatif mi? Her ikisinden de biraz 
mı? 
Şimdi de sahnenin bitişine bakın ve kendinize sorun: Bu değerin şimdiki durumu nedir? Pozitif mi? 
Negatif mi? Her ikisinden de biraz mı? 
Eğer bir karakterin yaşamının değer-yüklü durumu, sahnenin bir ucundan (başından) diğer ucuna 
(sonuna) kadar hiç değişmeden kalıyorsa, o sahnede anlamlı hiçbir şey olmuyor demektir... Bu bir 
"nâ-olaydır" (ya da "gayri-olay" : "nonevent" - gg). 
Peki bu sahne neden hikayenizde yer almaktadır?... SERİM (karatkerlerin, ortamın, vb.nin tanıtımı) için. 
Eğer bir sahnenin hikayede bulunmasının tek gerekçesi "serim" ise, disiplinli bir yazar bu sahneyi atar 
ve bu sahnenin içinde barındırdığı bilgileri hikayenin başka yerlerine örer - sindirir. 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız: