Hiç Bir Senaryo Artık Yorumsuz Kalmayacak

Boşluk - Mckee Notları - 3

Hikaye, öznel ve nesnel dünyaların birbirine dokunduğu yerde doğar. 
Kahraman, kendisinin ulaşamayacağı bir arzu nesnesini ister. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak belirli bir 
eylemde bulunmayı tercih eder. Onu motive eden şey, bu eyleminin sonucunda dünyanın ona, arzu ettiği 
şeyi elde etmesini sağlayacak biçimde tepki vereceğini düşünmesi ya da hissetmesidir. (Yani dünya ona 
istediğini verecek diye düşündüğü için o eylemi tercih eder - gg). Kahramanın öznel bakış açısına göre 
o, asgari, tutucu (durumu koruyucu) ama istediğini elde etmesini de sağlayacak bir eylemde 
bulunmuştur. 
Ama kahraman bu eylemde bulunur bulunmaz, kahramanın nesnel iç dünyası, kişisel ilişkileri ve dış
dünya veya bunların bir kombinasyonu, kahramanın tahmin ettiğinden daha güçlü ya da farklı bir 
biçimde tepki verir. 
Dünyadan gelen bu güçlü ya da farklı tepki kahramanı istediği şeyi elde etmekten alıkoyar, onu 
arzuladığı şeyden daha da uzaklaştırır. 
* * * 
Gereklilik ("necessity") mutlak gerçektir. Gereklilik, biz eyleme geçtiğimizde aslında olan şeydir. Bu 
gerçek de ancak ve ancak biz bir eyleme geçtiğimizde bilinebilir. Dünyanın bize vereceği tepki, o anda 
bizim varoluşumuzun yegane gerçeğidir. Biz bu andan önce ne olacağını düşünmüş (sanmış, inanmış) 
olursak olalım bizim gerçeğimiz dünyanın verdiği o tepkidir. 
Gereklilik olması gereken ve aslında olan şeydir. Bizim olmasını umduğumuz şeyden farklıdır. 
* * * 
Gerçek hayatta karşımıza çıkan bu durum, kurguda da geçerlidir. 
Nesnel bir gerçeklik (yani, dünyanın gerçekliği) kahramanın olasılık duygusu (yani "bu olabilir" dediği şey) 
ile çeliştiğinde, kurgusal gerçeklikte aniden bir "boşluk" oluşur. Bu boşluk, öznel dünyalar ile nesnel 
dünyaların, beklentiler ile sonuçların, kahramanın eylemden önce tasarladığı dünya ile 
eylemden sonra karşılaştığı gerçek dünyanın çarpıştığı yerdir. 
Gerçeklikteki boşluk meydana geldiğinde, hala istekli ve bir şeyler yapma yeteneği olan kahraman,

asgari ve tutucu (mevcut durumu koruyucu) bir çaba ile istediğini elde edemeyeceğini fark 
eder. Kendisini toparlamalı ve bu boşluğu geçmek için ikinci bir eylemde bulunmalıdır. Bu ikinci 
eylem, kahramanın en başta yapmak istemeyeceği türden bir eylemdir çünkü bu eylem daha 
fazla irade gücü gerektirmektedir ve onu kendi yeteneklerinin (kapasitesinin) daha derinlerine 
inmeye (yani, daha fazla güç kullanmaya) zorlamaktadır. Ama en önemlisi, bu ikinci eylem onu 
RİSK'e atmaktadır. Şimdi, bir şeyler kazanmak için, bir şeyler kaybetmeyi göze almalıdır. 
(McKee, STORY, sayfa 147-9, bazı bölümleri tarafımdan kırpılmış veya yorumlanmıştır - gg) 
(Adam senaryo kuramı mı anlatıyor, derin felsefe mi yapıyor, belli değil yav!) 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız: